Program konferencji

Środa

14 października 2020 r.

15:00-15:30

Spotkanie dla członków wspierających i indywidualnych

Nowe kierunki rozwoju SOOIPP – prezentacja nowego zarządu oraz prezentacja działań Stowarzyszenia

15:30-16:00

Praca w grupach nad priorytetowymi kierunkami działania SOOIPP i nowymi obszarami aktywności

16:00-16:30

Podsumowanie 

Czwartek

15 października 2020 r.

10:00-11:30

Otwarcie konferencji - Marzena Mażewska, Prezes Zarządu SOOIPP

Sesja plenarna: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w polityce regionalnej

Daniel Baliński, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Roland Wrzeciono, Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarczego, Sylwia Sztark, Kierownik Wydziału Regionalnego Systemu Innowacji, Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Moderator: Marzena Mażewska

Polityka regionalna stanowi jeden z zasadniczych elementów wpływających na rozwój gospodarczy kraju. Zmiany zachodzące w gospodarce i zbliżający się nowy okres finansowania 2021-2027 są istotnymi wyzwaniami zarówno dla regionów, jak i ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Zaangażowanie OIiP w realizację polityk rozwoju regionalnego to główny wątek sesji.

 

11:30-12:00

Przerwa 

12:00-13:30

Sesja inspiracji: Współpraca międzynarodowa - kolejny krok rozwoju ośrodków innowacji

Martin Goroško, Business Service Manager, Tehnopol Tallin; Wojciech Przybylski, Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego; Ebba Lund, Dyrektor Zarządzająca, International Association of Science Park and Areas of Innovation; Robert Sanders, Senior Advisor - International Projects, European Business Innovation Centers Network

Moderator: Anna Tórz

Na przekór czasom, w których fizyczne przekraczanie granic jest trudne, będziemy dyskutować o blaskach i cieniach współpracy międzynarodowej ośrodków innowacji. Wraz z gośćmi z kraju (Kraków) i zagranicy (Tallin, Bruksela) zastanowimy się jakie są główne wyzwania w budowaniu trwałych partnerstw i gdzie szukać najlepszych partnerów.

13:30-14:30

Przerwa

14:30-16:00

Sesja praktyczna: Świadczenie usług w czasach "nowej normalności" - doświadczenia i rekomendacje

Anna Borkowska, Dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego; Urszula Małek, Dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego, Jarosław Mamala, Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu

Moderator: Łukasz Sztern, CZITT

Z dnia na dzień ośrodki innowacji musiały dostosować sposóby świadczenia swoich usług do ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19. Podczas sesji przedstawiciele OI zaprezentują rozwiązania, które wdrożyli i doświadczenia, które zdobyli w ostatnich miesiącach. Wspólnie będziemy także pracować nad rekomendacjami do budowy instrumentów wzmacniających potencjał i kompetencje OI, tak aby były one lepiej przygotowane do radzenia sobie w niepewnych czasach.

Piątek

16 października 2020 r.

WYDARZENIE POWIĄZANE
10:00-12:00

Webinar: Założenia nowego systemu akredytacji Ośrodków Innowacji 

Moderacja: Marzena Mażewska, SOOIPP

Eksperci: dr Joanna Rudawska, dr Anna Tórz, SOOIPP

Przedstawienie założeń nowego podejścia do akredytacji Ośrodków Innowacji - akredytacja funkcjonalna i akredytacja konsorcjów

12:00-12:45

Przerwa 

12:45-14:45

Webinar: Platforma informatyczna prezentująca potencjał Ośrodków Innowacji 

Moderacja: Łukasz Sztern, CZITT

Eksperci: Marzena Mażewska, Tomasz Urbanowicz SOOIPP; Robert Błaszczykowski, Ministerstwo Rozwoju

Przedstawienie założeń budowy i funkcjonowania platformy informatycznej

14:45-15:00

Podsumowanie konferencji

Patronaty honorowe
Konferencja SOOIPP 2019

Pobierz prezentacje z konferencji SOOIPP 2020